RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TOGBUA

Togbua er hytteeierforeningens hytte som er bygd ca. 300 meter rett opp for Osbu-demningen.

Den er i utgangspunktet bygd som en varmestue/kvilebu for folk når skiene blir benyttet for å komme seg til

Torbudalen vinters tid.

For å kunne øke bruken av Togbua samt yte litt service til andre enn hytteeiere i dalen er det bestemt at Togbua skal

kunne leies ut i sommersesongen.

 

Det er derfor utarbeidet følgende retningslinjer for bruk av hytta:

                * Togbua er stengt fra 1. juni fram til vintersesongen starter, normalt i løpet av oktober.

 

                * Hytta kan leies ut i sommer- og høstsesongen, leiepris er kr. 130,- pr. døgn. Ta kontakt med

                   komitéen for Togbua v/Åge Sivertsen, tlf. 90864497, for leie i sesongen 2015.

 

                * Ved leie skal det ryddes og vaskes etter bruk.

 

                * Hytta er utstyrt med ved og tørrklosett.

 

                * Hytta er åpen for dagsbesøk i vintersesongen.