Scootermøte 2018

 

 

Disse deltok: A. Linseth, A.O. Husby, T. Linseth, B. Sæther, S. Neerland, O. Vollan,

S. Å. Reiten, S. A. Ruud, K. Ruud, I. Mellemseter, R. Mellemseter, J. Ness, J. Nikolaisen,

R. Gikling, R. R. Jensen, H. Melkild, Å. Sivertsen, P. J. Bakk, J. E. Bakk og T. Erstad.

 

Agenda:

 

·         Vinterferien 2018 og løypestikking

·         Påsken 2018, kjøretider.

·         Bruk av ekstraturer

 

                        Noen løyveinnehavere har lyst over i helga og begynne å stikke, ansv. er   

A.    O. Husby, han varsler fjelloppsynet v/B. Sæther som videre varsler SNO.      

Er det flere som har lyst til å delta, ta kontakt med Atle.

Som kontaktpersoner for påsketransport ble valgt Åge Sivertsen for Langvatnet og Rune Gikling for Torbudalen og Aursjøen.

Påsken 2018, vi er usikre på hvor transporten vil gå fra, møte med Statkraft avholdes med det første for å høre deres planer og når de skal åpne veien til Hallarvatnet.

Brua skal skiftes i løpet av april/mai.

Bruk av ekstraturer kommer an på væreforholdene, helga i uke 11 er aktuell.

Terje organiserer ekstraturer.

 

-          Prisliste

Som tidligere.

 

-          Scootertrassêen i Geitådalen

Rune og Terje har hatt to turer og ryddet trasêen for vindfall og trappet løypa. Det er behov for mer preparering før ferdsel.

Det er lite snø og det er viktig å trappe ned eventuelt ny snø som kommer.

Turstien som vi jobber med går sin gang, befaring med sekretariatet for Dovrefjellrådet til våren. Arbeidsgruppa for turstien må forankres i årsmøtet i hytteeierforeninga.

 

-          Retningslinjer for tildeling av løyver, ny konsesjonsrunde.

Det er ny konsesjonsrunde neste år, søknadskjema og retningslinjer finnes på kommunens nettsider. Hver enkelt må sørge for å søke.

 

 

-          SNO kan bøtelegge.

Viktig at alle løyveinnehaverne skriver kjøreboka riktig, en tur hver vei.

Tur/retur skal skrives som to turer.

Alle dokumenter skal være med, førerkort, alle løyver, kjørebok mm.

SNO kan gi gebyr hvis ikke alle dokumenter og kjøreboka er riktig utfylt.

 

 

 

- Eventuelt

Ta kontakt med T. Thorshov ang. fjorårets søknad og evaluering om kjøring

Skjærtorsdag til kl. 22.00. Administrativt vedtak miljø nr.1/17.

Sjekk ut hva som ligger i vedtaket om to nye løyver for Aursjøen.

 

En arbeidsgruppe med P. J. Bakk, I. Mellemseter og T. Erstad lager en søknad  

om å få fri ferdsel igjennom nasjonalparken med scooter.

Gruppa lager forslag som oversendes hytteeierforeninga som videre sender til

kommunen. Vi bruker Bjørn Sæter som mentor. Viser til møte vi hadde med

kommunen 15.03. Forslaget bør være ferdig til årsmøtet i hytteeierforeninga.

        

 

 

 

    Image