ORIENTERING OM SCOOTERTRANSPORT PÅSKEN 2019

 

            Torbudalen Hytteeierforening vil orientere hvordan transporten til Torbudalen vil bli utført.

            Scooterløyveinnehavere med telf. nr. finnes på nettsiden til Hytteeirforeningen.

 

      Foreningens transportutvalg har sammen med løyveinnehaverne bestemt følgende avganger:

 

Fredag 12. april     Fra Skålvollen                                                kl. 10.00 og 17.00

                                   Fra Vakkerdalsbakken                                   kl. 17.00 og 18.00

 

      Lørdag 13. april    Fra Torbudalen                                              kl. 09.30 og 14.30

                                   Retur fra Skålvollen                                      kl. 11.00 og 16.00

                                   Fra Vakkerdalsbakken                                   kl. 11.00 og 13.00

 

      Palmesøndag         Fra Torbudalen                                              kl. 13.00

                                   Retur fra Skålvollen                                      kl. 14.30

                                   Fra Vakkerdalsbakken                                   kl. 13.00

 

      Hverdager             Fra Torbudalen                                              kl. 09.30 og 15.30

                                   Retur fra Skålvollen                                       kl. 11.00 og 17.00

                                   Fra Vakkerdalsbakken                                   kl. 10.00, 17.30 og 19.00

 

      Skjærtorsdag         Fra Torbudalen                                              kl. 10.00

                                   Retur fra Skålvollen                                      kl. 11.30

                                   Fra Vakkerdalsbakken                                   kl. 11.00, lov til å kjøre til kl. 22.00

 

      1. påskedag           Fra Torbudalen                                              kl. 09.00 (kl. 13.00 over Nasjonalparken )

                                  

            Det er kjøreforbud fra skjærtorsdag kl. 16.00 til 1.påskedag

 

Kontaktpersoner for bestilling av transport:

Langvatnet:                 P.J. Bakk 95031876

Torbuvatnet/Aursjøen O. Vollan 99265968

Vinterferie og ekstraturer: Terje Erstad 90833440

 

For transport om Lesja kan Lesja Røde Kors kontaktes (94146522) Lesja kommune må kontaktes for tillatelse til å kjøre til Torbudalen.

     

 

Kontaktpersonene har betjent telefon mellom kl. 16.00 til 18.00, all transport skal koordineres via transportkoordinatorene. Bestillingene til påske bør skje før 11.04. 2019.

Oppgjør for transport skjer etter utført oppdrag direkte til løyveinnehaveren.

All kjøring skal foregå i samlet kolonne etter oppstukket løype over fjellet.

De avtalte tidspunkt må forbeholdes vær og føreforhold.

Er veien til Vakkerdalsbakken åpen skal ferdsel gå denne veien.

For alle som skal over fjellet anmodes det om at man benytter ski/føtter gjennom skogen og de som skal sitte på scooter anbefales det å ta med hjelm.

 

                 Vakttelefon Sunndal Røde Kors Hjelpekorps: 90736191