Oppgaver for styret og komiteer

 

-        Styret, skal lede foreningen og skal følge opp at komiteene gjør sine plikter.

-        Skal følge vedtektene til hytteeierforeningen.

 

-        Revisorer, skal se over regnskapet og godkjenne det i god tid før årsmøtet og se etter at alt er ført og gjort på riktig måte.

 

-        Valgkomite, skal finne representanter til styret og andre komiteer. Skal bruke referatet for siste årsmøte som utgangspunkt.

Hver enkelt person som står oppført skal spørres om gjenvalg.

Førstemann som står på lista etter årsmøte skal sørge for innkalling.

 

-        Tilsyn Togbua og kulturminnekomiteen, har som oppgave å følge opp Togbua (vasking, tømming av tørrklosett

               og sørge for at det er ved til neste vinter) og at alt er i orden.

               Skilt langs etter veien som hytteeierforeningen har ansvar for skal kontrolleres (beises).

               Kulturminnekomiteen bør hvert år holde et arrangement, kulturvandring og søke Sunndal kommune om midler for tiltak.

               Førstemann som står på lista etter årsmøte skal sørge for innkalling av komiteen.

 

-        Påskerenn, arrangeres skjærtorsdag så lenge været tillater det. Komiteen skal legge til rette for natursti, hopprenn, premiering og grilling.

Ønskes andre aktiviteter så er det bare positivt. Førstemann som står på lista etter årsmøte skal sørge for innkalling av komiteen.

Styret bør holdes underrettet om arrangementet og eventuelle økonomiske bidrag.

 

-        Torbudalstreff, arrangeres siste helga i juli hvis været tillater det.

Målet med arrangementet er å holde et sosialt samvær for medlemmer og andre.

Aktiviteter som bør være med: luftgeværskyting, pilkast, hesteskokasting og loddsalg m.m.

Det er også ønskelig at aktører med stands og salg av produkter deltar.

Førstemann som står på lista etter årsmøte skal sørge for innkalling av komiteen.

styret bør holdes underrettet om arrangementet og eventuelle økonomiske bidrag.

 

-        Transportkomite, det er en egen scootergruppe som har løyvene for område1 i Sunndal.

Disse har ansvaret for kjøretider, organisering av transport og informere om dette på www.torbudalen.no. 

Representanter fra gruppa velges på scootermøtet som meldes inn til valgkomiteen.

 

              Revidert 15 mars 2016